Espeland fangeleir

Utenfor Bergen bygget tyskerne Espeland fangeleir. Den ble brukt i litt over to år og ble brukt til å internere politiske fanger – det vil si folk som var motstandere av nazisme, fascisme og den tyske okkupasjonen av Norge. Her ble de politiske fangene internert og satt til å gjøre arbeid for tyskerne, men fangene […]

Continue Reading