Berg fangeleir

Det ble i 1941 startet planlegging av en interneringsleir like utenfor Tønsberg på et område under Jarlsberg hovedgård. Leiren var i drift fra høsten 1942 og varte helt fram til frigjøringen. Det var norske NS-myndigheter som var initiativtakere til leiren og ordfører i Tønsberg, Bjerck, hadde sammen med fylkingsfører Wallenstad fra Hirden laget planer og […]

Continue Reading

Ulven fangeleir

Når en tenker på fangeleirer under andre verdenskrig er det ikke uvanlig at tankene umiddelbart farer til Polen, eller andre østeuropeiske land, hvor de mest kjente fangeleirene befant seg. Men et uhyggelig faktum vi kanskje har en tendens til å overse, er at det også ble anrettet en rekke fangeleirer her i Norge. Ulven var […]

Continue Reading

Grini fangeleir

Under andre verdenskrig ble Norge okkupert av tyskerne, 9. april 1940. Tyskland ble på denne tiden ledet av Hitler og det nazistiske regimet, i en krig som krevde flere millioner menneskeliv rundt om i verden. Da Norge ble okkupert inntok det tyske regimet landet vårt, med Vidkun Quisling sin regjering som var under tysk kontroll. […]

Continue Reading

Motstandsmannen Arne Laudal

Mens Norge var okkupert under andre verdenskrig ble det i smug dannet flere motstandsgrupper mot tyskerne. En av disse var en militærgruppe på omkring 5 000 menn som opererte på Sørlandet med major Arne Laudal som leder. Gruppen var en del av den landsomfattende motstandsbevegelsen Milorg, som var under hærens kommando fra den ble anerkjent […]

Continue Reading