Digitalokkupasjon.no – Norge under andre verdenskrig

2. verdenskrig

Høsten 1939 var det som skulle være starten på andre verdenskrig, en dyster periode som varte helt fram til 1945. Vi regner denne krigen for å være den siste av totalt to globale og væpnede konflikter som har vært i moderne tid. Dette var en krig som påvirket mange av verdens nasjoner, og da spesielt stormakter som Sovjetunionen.

Konflikten som varte i rundt seks år involverte massemord av sivile mennesker (som for eksempel holocaust), atombomber, strategisk bombing og allianser. Totalt antas det at rundt 50 til 70 millioner mennesker mistet livet under andre verdenskrig, noe som gjør dette til menneskehetens mest dødelige konflikt. I store deler av verden ble jøder forfulgt og drept, som en del av den nazistiske ideologien.

Andre verdenskrig i Norge

Da stormaktene i Europa erklærte krig på slutten av 1930-tallet, erklærte Norge seg selv som nøytralt, i likhet med første verdenskrig. Norge sin nøytralitet ble krenket ved flere anledninger, da begge sider av krigen benyttet luftrommet og norsk farvann i krigen. Den 9. april i 1940 ble Norge invadert av tyskerne etter at de norske styrkene kapitulerte etter to måneders motstand.

Norge som nå var blitt okkupert av Tyskland, ble styrt delvis av Vidkun Quisling og hans regjering, som var under tyskernes kontroll. Dette innebar blant annet sterk tilstedeværelse av tyske militærstyrker. Tyskland som ble ledet av Hitler og hans nazistiske ideologi, drepte ikke bare jøder i Norge, men også en rekke mennesker i motstandsbevegelsene som oppstod under krigen.

Digitalokkupasjon.no – bli kjent med Norge under krigen

Her på Digitalokkupasjon.no vil du kunne lese mer om de ulike aspektene ved andre verdenskrig i Norge. Vi ønsker å belyse og informere om hvilke effekter krigen hadde på nordmenn, og gi deg oversikt over norske motstandsfolk, fangeleirer og lignende. Det var mange modige mennesker som stod imot Hitler og Tyskland under krigen – med sitt eget liv som innsats.

Noen av de mest kjente motstandsfolkene under andre verdenskrig var Max Manus, Ragnar Nordli og Arne Laudal, som du vil finne informasjon om på denne siden. Vi har også laget guider der du kan lese mer om fangeleirer under andre verdenskrig, som Grini fangeleir, Espeland fangeleir, Beisfjord fangeleir, Berg fangeleir og Ulven fangeleir. Her var det mange som ble henrettet under krigen.

En krig vi ikke bør glemme

I årene etter andre verdenskrig er det mange som er nysgjerrige på hva som egentlig hendte da tyskerne inntok Norge. I dag er det mange etterkommere av de norske soldatene og motstandsmennene under andre verdenskrig, og sjansen er stor for at nettopp du har en bestefar eller oldefar som deltok i krigen på ett eller annet vis. Vi er alle berørt.

Det har blitt opprettet mange minnesmerker for de falne soldatene og motstandsfolkene som kjempet imot nazismen på 1940-tallet i Norge. I tillegg finnes det flere krigsmuseer rundt om i landet, der du kan lære mer om krigen. Den dag i dag oppdages det fortsatt miner og eksplosiver på havets bunn enkelte steder i Norge, som dystre minner fra krigen som var.

Hvorfor sjekke ut Digitalokkupasjon.no?

Vi i Digitalokkupasjon.no mener det er viktig å informere deg som leser om andre verdenskrig i Norge. Mange har vanskelig for å se for seg at det har vært krig i dette fredelige og idylliske landet, men vi må ikke glemme norgeshistorien. Motstandsmennene som kjempet mot okkupantene har på mange måter lagt grunnlaget for dagens Norge, og kjempet for friheten du har i dag.

Oppsummering

Digitalokkupasjon.no er siden for deg som vil lære mer om andre verdenskrig i Norge. Her kan du finne interessante og historiske fakta om tiden da Norge var invadert av den tyske okkupasjonsmakten. Vi ser nærmere på motstandsfolk som Max Manus, Arne Laudal og Ragnar Nordli, men også diverse fangeleirer. Mange nordmenn og sivile mistet livet under denne tragiske krigen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *