Berg fangeleir

Det ble i 1941 startet planlegging av en interneringsleir like utenfor Tønsberg på et område under Jarlsberg hovedgård. Leiren var i drift fra høsten 1942 og varte helt fram til frigjøringen. Det var norske NS-myndigheter som var initiativtakere til leiren og ordfører i Tønsberg, Bjerck, hadde sammen med fylkingsfører Wallenstad fra Hirden laget planer og […]

Continue Reading

Ulven fangeleir

Når en tenker på fangeleirer under andre verdenskrig er det ikke uvanlig at tankene umiddelbart farer til Polen, eller andre østeuropeiske land, hvor de mest kjente fangeleirene befant seg. Men et uhyggelig faktum vi kanskje har en tendens til å overse, er at det også ble anrettet en rekke fangeleirer her i Norge. Ulven var […]

Continue Reading

Espeland fangeleir

Utenfor Bergen bygget tyskerne Espeland fangeleir. Den ble brukt i litt over to år og ble brukt til å internere politiske fanger – det vil si folk som var motstandere av nazisme, fascisme og den tyske okkupasjonen av Norge. Her ble de politiske fangene internert og satt til å gjøre arbeid for tyskerne, men fangene […]

Continue Reading

Grini fangeleir

Under andre verdenskrig ble Norge okkupert av tyskerne, 9. april 1940. Tyskland ble på denne tiden ledet av Hitler og det nazistiske regimet, i en krig som krevde flere millioner menneskeliv rundt om i verden. Da Norge ble okkupert inntok det tyske regimet landet vårt, med Vidkun Quisling sin regjering som var under tysk kontroll. […]

Continue Reading

Ragnar Nordli

Ragnar Nordli ble født i Oslo 28. september 1911, og døde i tysk fangenskap på Grini i 1944. Under krigen var han motstandsmann og medlem av Norges Kommunistiske Partis ledelse. Han var også med i Milorg, og hjalp jøder og andre flyktninger over grensen til Sverige. Han var også aktiv med hensyn til illegale aviser, […]

Continue Reading

Motstandsmannen Arne Laudal

Mens Norge var okkupert under andre verdenskrig ble det i smug dannet flere motstandsgrupper mot tyskerne. En av disse var en militærgruppe på omkring 5 000 menn som opererte på Sørlandet med major Arne Laudal som leder. Gruppen var en del av den landsomfattende motstandsbevegelsen Milorg, som var under hærens kommando fra den ble anerkjent […]

Continue Reading

Max Manus

I dag er det nok ingen motstandsfolk som i så stor grad forbindes med motstand mot tyskernes okkupasjon av Norge som Max Manus. At han er den aller mest kjente skyldes nok først og fremst filmen om ham, for før den kom ut var det nok noen navn som var mer kjente enn ham. Få […]

Continue Reading