Industri I norge

 

Den industrielle revolusjonen startet i Storbritannia i slutten av 1700 tallet. Norge var ikke helt med i begynnelsen, de første store dampdrevne tekstilfabrikkene kom i gang rundt 1850. Andre land som Tyskland, Storbritannia og til nabolandet Sverige, var godt i gang i sin industrialisering på den andre halvdelen av 1800 tallet

.industri 1800 tallet

Her i Norge kom det industrielle gjennombruddet fra midten av 1870 tallet og utover. Det var da jern og metall industrien, som produserte diverse rør til som ble brukt til kloakksystemer og annet utstyr, fikk fart på økonomien.

Treverk var helt klart en av de største eksportvarene Norge hadde gjennom hele 1900-tallet, mot slutten av århundret ble eksporten av tremasse til papirindustrien i England viktig.

Perioden 1900-1930 beskrives av enkelte historikere som en innhenting av næringslivet, industrien var fortsatt lite utviklet i forhold til andre land.

De eldre handels flåtene ble liggende etter i overgangen til damp teknologi og i 1842 konkluderte finansdepartementet at industrien her til lands aldri ville få skikkelig fotfeste. Konklusjonen var trukket begrunn av at det Norske lønnsnivået var for høyt til at en kunne konkurrere med utenlandske fabrikker.

Den Tyske Propagandaen

Den tyske propagandaen syntes amatøraktig i forhold til den amerikanske og engelske. Etter krigen så mange tyskere på sin egen manglende psykologiske krigføring som en av hovedgrunnene til tapet av krigen. Nederlaget ble ikke skapt på slagmarken, men på propagandaens arena! De var dolket i ryggen på en lite ærefull måte.Dolkestøtlegenden var skapt.
nigger
Tyskerne klarte aldri å skape noen forståelse for sine politiske motiv med krigen, og deres egen propaganda druknet fullstendig i den mye mer effektive engelske påvirkningen. Dette gjaldt særlig i kampen om å vinne den nøytrale amerikanske opinionen 1914-17. Mens den effektive engelske propagandamaskinen foret de amerikanske massemediene med grusomme historier om Tysklands krigføring, forstod aldri de tyske myndighetene hvor viktig det var å vinne opinionen i de nøytrale landene.

Men i etterkrigstiden var det noen som hadde skjønt og tatt lærdom av dette, nemlig de fascistiske og nazistiske organisasjonene som vokste fram

Propaganda

Tysk propaganda bilde

Et av de første ofrene i en krig er sannheten, sies det. I andre verdenskrig var propaganda et viktig våpen som alle partene benyttet seg av. Alle mennesker ble berørt av propagandakrigens virkninger, både i de okkuperte og de krigførende landene. Propagandaen var så intens og effektiv at virkningen har vart ved i mange, mange år etter at krigen tok slutt. Her får du første hånds kjennskap til en nordmann som ble utdannet som commandosoldat og seinere drev såkalt svart propaganda under okkupasjonen. Han ble en av våre høyest dekorerte krigsdeltakere. Ellers kan du gå inn i selve emnet psykologisk krigføring og finne fram til mye interessant stoff om dette på nettet.